Điều khoản sử dụng website của Công ty TNHH Du lịch Giấc Mơ Việt 
Xin chào mừng đến với website Giấc Mơ Việt của Công ty TNHH Du lịch Giấc Mơ Việt (sau đây gọi là “Giấc Mơ Việt”). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Nếu sử dụng trang web này, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra. Giấc Mơ Việt có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào.

 
Khái niệm
Giấc Mơ Việt là Công ty TNHH Du lịch Giấc Mơ Việt hoặc các đơn vị liên quan như các chi nhánh, các văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc khác, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Chúng tôi”.
 
Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tn và/hoặc tư liệu nào trên website này.
Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.
 
Quyền thay đổi nội dung điều khoản
Giấc Mơ Việt có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.
 
Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả các tài nguyên trong website: https://dreamtravel.vn này và hệ thống web site thuộc quyền sở hữu của Giấc Mơ Việt và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.
Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Giấc Mơ Việt
Các nhãn hiệu, biểu tượng của Giấc Mơ Việt đã đăng ký hoặc đang trong quá trình nghiên cứu duyệt bảo hộ theo Luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 
Hạn chế sử dụng
Giấc Mơ Việt không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:
Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.
 
Quyền đối với các tài liệu của người sử dụng
Chúng tôi có chính sách KHÔNG chấp nhận bất cứ đề xuất và/hoặc sự mời chào cho sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn tới, các ý tưởng cho sản phẩm mới hay để hoàn thiện sản phẩm, công nghệ, thiết kế, tiến trình, phần mềm, kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị, nhằm tránh những rắc rối có thể nảy sinh giữa những đề xuất như vậy với ý tưởng của chính chúng tôi. Do vậy, chúng tôi yêu cầu quý vị KHÔNG gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin có chứa đựng những ý tưởng, minh họa, sáng chế, triển khai, đề xuất hay tương tự như vậy (sau đây gọi là “ý tưởng”).
Theo đó, nếu quý vị gửi ý tưởng về cho chúng tôi, nghĩa là quý vị đã đồng ý với những điều sau đây:
Chúng tôi không buộc phải xem ý tưởng này là thông tin mật và chúng tôi không có trách nhiệm lưu trữ ý tưởng này.
Chúng tôi không có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng ý tưởng này.
Cho dù chúng tôi vô tình áp dụng một ý tưởng gần giống hay tương tự một phần hay toàn bộ, với ý tưởng, chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho những sự việc như vậy.
 
Quyền từ chối bảo đảm
Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.
Do vậy:
Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng các dịch vụ có trả phí của chúng tôi để dảm bảo rằng bạn nhận được những thông tin và/hoặc tư vấn chính xác từ các chuyên gia.
Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.
Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Giấc Mơ Việt và/hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.
 
Kết nối
Website này có nối kết với các website khác vận hành bởi Giấc Mơ Việt. Bên cạnh các Điều khoản trên, bạn cũng sẽ phải chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản của riêng các website đó. Trong trường hợp một điều kiện, điều khoản hay thông báo được nêu trong Điều khoản này mâu thuẫn với Điều khoản của riêng website đó thì Điều khoản của riêng website đó được áp dụng và điều chỉnh.
Website này cũng có thể kết nối tới các website không thuộc Giấc Mơ Việt, khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.
Giấc Mơ Việt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập và/hoặc sử dụng bất cứ sự tham chiếu nào tới một website không thuộc Giấc Mơ Việt và/hoặc tới một sản phẩm và/hoặc dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên website này.